Ojima (Glory)

Sweet audio album from Simeon Idakwoji – 9 beautiful tracks expressing the worthiness of God. Aptly titled Glory (Ojima).

  1. Ojima Simeon Idakwoji 1:00
  2. Enedu dab Uwe n Simeon Idakwoji 1:00
  3. Enojima Simeon Idakwoji 1:00
  4. Enyobojo Simeon Idakwoji 1:00
  5. Enyogbe Simeon Idakwoji 1:00
  6. Etumino Simeon Idakwoji 1:00
  7. Najenyu Nwe Simeon Idakwoji 1:00
  8. Uwe Nemi Simeon Idakwoji 1:00
  9. Uwe nyo nwu mi Simeon Idakwoji 1:00

$4.00Add to cart