Alagbara

Alagbara

Album dedicated to the all-powerful One we call Jehovah Alagbara. Vintage Tope Alabi.

  1. Oluwa o tobi Tope Alabi Buy
  2. Ka pe laye Tope Alabi Buy
  3. Gbe Jesu ga Tope Alabi Buy
  4. Alagbara Tope Alabi Buy
  5. Fi mi dara ire Tope Alabi Buy
  6. Ibinu sinmi laya were Tope Alabi Buy
  7. Abo mi kiodara Tope Alabi Buy
  8. Eyin Oluwa Tope Alabi Buy

$2.00Add to cart